Eerste tests in CW

Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers vertegenwoordigen. De code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie.

Morsesignalen kunnen op verschillende manieren verzonden worden: als een audiosignaal, een vast radiosignaal dat aan en uit geschakeld wordt (bekend als ‘continuous wave’ of CW), een elektrische puls via een telegraafdraad, of als een mechanisch of zichtbaar signaal, zoals een seinlamp.

Radio  zendamateurs gebruiken over het algemeen de CW methode. Dit kan met een seinsleutel of paddles waarbij de operator zelf de code genereert. Hiertoe moet je natuurlijk wel de morsecode uit het hoofd leren en beheersen, dit bij snelheden van 15 tot 30 woorden per minuut en soms zelfs veel sneller!

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een computer om de code te genereren. Minder ‘echt’ maar qua techniek des te uitdagender. Je moet immers een verbinding creeren tussen pc en radio inclusief antennes. De verbinding moet de signalen verzenden naar de radio maar ook de set in ‘zenden’ brengen.

Een gedetailleerdere uitleg van de opstelling zal ik tzt hier plaatsen. De eerste tests laten in ieder geval zien dat het werkt! Zojuist heb ik de onderstaande CW code enkele malen verzonden en deze is gehoord in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Wales en Zweden!

De verzonden CW code: “test test pd1wes pd1wes pd1wes sk


reverse beacon