N-examen gehaald!

Op vrijdag 23 mei werden in Vlaardingen weer radio examens afgenomen door de stichting radio-examens. Dit is een initiatief van de VERON en de VRZA en stelt zich ten doel examens tot het behalen van een radio-amateur vergunning af te nemen.

Ikzelf deed aan de middagsessie mee voor de N(ovice) licentie, waarvoor ik met 1 fout antwoord geslaagd ben.